Mühazirələr

2017-2018-ci tədris ilinin I semestri üçün mühazirələr

Tarix

Tarix 1-ci kurs

Tarix 2-ci kurs

Tarix 3-cü kurs

Tarix 4-cü kurs

Sosial iş

Sosial iş 1-ci kurs

Sosial iş 2-ci kurs

Sosial iş 3-cü kurs

Sosial iş 4-cü kurs

Tarix müəllimliyi

Tarix müəllimliyi 1-ci kurs

Tarix müəllimliyi 2-ci kurs

Tarix müəllimliyi 3-cü kurs

Tarix müəllimliyi 4-cü kurs

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 1-ci kurs

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 2-ci kurs

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 3-cü kurs

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 4-cü kurs

Coğrafiya müəllimliyi

Coğrafiya müəllimliyi 1-ci kurs

Coğrafiya müəllimliyi 2-ci kurs

Coğrafiya müəllimliyi 3-cü kurs

Coğrafiya müəllimliyi 4-cü kurs

2016-2017-ci tədris ilinin II semestri üçün mühazirələr

coğrafiya müəllimliyi IV kurs

tarix IV kurs

sosial iş IV kurs 

tarix müəllimliyi IV -ı kurs

tarix müəllimliyi IV-ıı-ııı kurs

tarix-coğrafiya IV-ı kurs

tarix-coğrafiya IV-ıı kurs

dos.V.Veysəlova – Orta əsrlər tarixi-t.c II.k

dos.S.Mirzəyev .Yeni tarix.Tarix.T.m.III k

dos. R.Məhərrəmov Türk xalq tar.1 Tarix-coğrafiya II kurs

dos.R.Məhərrəmov Türk xalq. tar.-1t. I kurs

dos.R.Məhərrəmov. Türk xalq. tar.-1.t.m.I kurs

dos.R.Məhərrəmov. Türk xalqlarının təşək. t. IV kurs

E.Musayev Yaxın və orta şərq tarixi. tarix III k

E.Musayev.Tarixə köməkçi fənnlər t.c III k

M.Etibar Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi.-1.T. II kurs

M.Etibar Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi.-2. t. III kurs

G. Mustafayeva Asiya Afrika öl tar.T.m-t.III k

G.Allahverdiyeva Qafqaz xalqları tarixi T. III k

G.Allahverdiyeva.Etnoqrafiya t.m. I k

X.İlyasova Türk xalq.tarixi-3 t.m.IIk

X.İlyasova Türk xalq.tarixi-3 tarix II k

N.Rəsulova Yeni tarix t-сoğ. III k

N.Rəsulova.Qafqaz xalqları tarixi.T.c.III.K

S.İsmayılzadə Müasir tarix.t.m.IVk

S.İsmayılzadə.Erkən orta əsrlərdə türk dövlətləri.T.IV

Y.Məmmədova Orta əsrlər  tarixi-2.t.m.-t.II.k

Y.Məmmədova.Müsəlman türk dövlətləri – tarix-IVk

Bəxtiyar Məhərrəmov.ŞƏRQİ AVROPA XALQLARI TARİXİNİN MƏNBƏŞÜNASLIĞI. tarix-coğrafiya müəllimliyi III kurs

B.Məhərrəmov Müasir Tarixin tarixşünaslıgı.T.M.IV.K

B.Məhərrəmov.Türk xalqların tar.şüna.T.IV.K

B.Məhərrəmov.YENİ TARİXİN TARİXŞÜNASLIĞI t.m.IVK

Ə.Məmmədov.ANTİK TARİX Tarix.I K

Y.Süleymanov.Oədim Şərq Sivlizasiyaları.T.C.III K

Səyyad Mirzəyev. Yeni tarix. tarix müəllimliyi.-tarix III k

Rəşid Məhərrəmov. Türk xalqlarının təşəkkülü. 4 kurs

Rəşid Məhərrəmov. IV k. t.c. Fənn türk xalqları tarixinin etnogenezisi

Rəşid Məhərrəmov IV k. tar.Türk xalqları tar.aktual prob

Etibar Musayev Tarixə köməkçi fənn t.m. III k

Etibar Musayev tar. III kurs Beynəlxalq münasibətlər.

Etibar Musayev XX əsrin əv.bey.mün.tar. t.m.IV k

EtbarMusayev Yaxın və orta şərq  Tar. I k

Etibar Musayev . Yaxın Orta Şərq

Etibar Musayev Tarixə Köməkçi fən

Etibar Musayev Yeni Tarixin Tarixşünaslığı

Elza Paşayeva.Kömək.t.f. t.c. II kurs

Elza Paşayeva .TARİXİN TƏDRİSİ METODİKASI .T.C.III KURS

ARXEOLOGIYA Gültəkin Allahverdiyeva t.m I k– t.c.I k

Əziz Məmmədov Antik tarix

Bəxtiyar Məhərrəmov Mənbəşünaslıq T.c III k

Bəxtiyar Məhərrəmov TARİXŞÜNASLIĞ tar. III k

Bəxtiyar Məhərrəmov Arxivşünaslıq

Bəxtiyar Məhərrəmov. Müasir tarixin tarixşünaslığı 4 kurs

Bəxtiyar Məhərrəmov. Türk xalqlarının tarixşünaslığı.

Gülşən. Mustafayeva Slavyan ölkələri tarixi.T.IV k

Gülşən Mustafayeva. Slavyan ölkələrinin tarixi

T.m. 3 kurs.Gülşən Mustafayeva.Asiya və afrika ölkələri tarixi

T.m. 3kurs Gültəkin Allahverdiyeva.Etnoqrafiya

Gültəkin Allahverdiyeva. t.c. III k QAFQAZ

H. Bəxtiyarov Tarix IV.k. Müasir tarix

Xatirə İlyasova II kurs-tar.coğrafiya,türk x.t. 

II kurst.m.t.Orta əsrlər tarixi. Məmmədova Yeganə

Müsəlman türk dövlətləri – Məmmədova Yeganə

Saidə İsmayılzadə.Erkən orta əsrlərdə türk dövlətləri.T.IV KURS

Müasir tarix. I dövr.t.m.IV kurs.Saidə  İsmayılzadə

Nərgiz Rəsulova m Kap.genezisi müh.IV k.t. m

Nərgiz Rəsulova.tar.coğ 2 kurs Yeni t

T.c.m.3kurs.Nərgiz Rəsulova.Qafqaz xalqları tarixi

Qədim Şərq sivilzasiyası

Əziz Məmmədov Qədim  Şərq    tarixi   tar. I k

Yəhya Süleymanov ABŞ Şərq siyasəti. t.m IV k

Y. Süleymanov Antropolog. əsasları .t.m.II k.-t.m. III k

Y. Süleymanov Tarixə köm. fənn .t.m.II k

AZƏRBAYCAN TARİXİ KAFEDRASI

Cavadov Asif  Az Tarixi Ekologiya I kurs

Əliyev Mübariz  Səfəvilər dövləti fənni,Tarix IV kurs

Əliyev Mübariz Azərbaycan tarixi fənni ,Tarix 2 kurs

Əliyev Mübariz Azərbaycan tarixi fənni,Tarix III kurs,

Əliyev Mübariz Müasir mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasəti Tarix m IV k

Əliyeva Gülara Az tarixi  Coğrafiya I kurs

Əliyeva Gülara Azərbaycan tarixi Tarix-coğrafiya ixtisası I ,

Əliyeva Lalə Az.etnoqrafiyası. Tarix m III k

Əliyeva Lalə Azərbaycan tarixi  Tar.müəl. I k. Mühaz. II Sem

Mehdiyev Eldar  AXC – nin yaranması  Tar-coğ m IV k

Mehdiyev Eldar  Azərbaycan tarixi 1918 – 2012

Hüseynova Rimunə  Azərbaycan tarixi Biologiya m Ekologiya I kurs

Asim Mahmudov. Azərbaycan Respublikasının daxili siyasəti 

Abbasov Vüqar   Azərbaycan tarixi  Tarix II kurs

Abbasov Vüqar Azərbaycan tarixi coğrafiyası fənni Tarix m. III kurs

Abbasov Vüqar-Az.Kapitalizmin ink.prob fənni Tar.-coğ.III kurs

Allahverdiyeva Jalə  Azərbaycan tarixinin tarixshunasligi

Allahverdiyeva Jalə Azərbaycan tarixinin tarixshunasligi kurs 4 tarix muellimliyi

Allahverdiyeva Jalə Azərbaycan tarixi coğrafiyası Tarrix-coğ m. IV kurs

Allahverdiyeva Jalə.Tarixşünaslıq  Tarix müəl.IV kurs

Cavid Bağırzadə. Qafqaz Albaniyası III kurs

Bağırzadə Cavid Müstəqil Az.Resp daixli siyasəti Tar coğ 4k (2)

Bağırzadə Cavid Müstəqil Az.Resp daxili siyasəti.Tarix müəl 4 k(2)

Behbudova Təranə Azərbaycan tarixi. Tarix-tarix müəllimliyi I kurs

Behbudova Təranə-Tarix I kurs Az.tarixi

Cahangirova Tunzalə. Az tarix Tarix m II kurs

Cahangirova Tünzalə AZ-da MH IV

Cahangirova Tünzalə Az-da kap.ink.pr IV

Cahangirova Tünzalə Az.tar.II kurs

Cahangirova Tünzalə Milli Azadlıq Hərəkatı muhazire Tarix coğ  m IV-( 2)

Məmmədov İlham Azərbaycan tarixi .Tar-coğ m I kurs

Namazova Elminaz Azərbaycan tar Fizika m I k

Namazova Elminaz Azərbaycan tarixi Tarix m ixtisası III kurs

Azərbaycan tarixi kafedrasının sualları

Coğrafiya kafedrası

Xəzər. Yeganə Əliyeva

Rəşad Nuriyev Naxçıvan landşaftşünaslığı

Rəşad Nuriyev. Naxçıvanın landşaftı tarix-coğrafiya III kurs

Nəsibə Haciyeva materiklər və okeanlar 

Nəsibə Hacıyeva MDB  FIZIKI COĞRAFİYASİ

Quliyeva Səidə. II kurs  Torpaqşunasliq

Roza Əlizadə Landşaftşünaslıq coğrafiya III kurs

Roza Əlizadə coğrafiya IV kurs Qafqazın fiziki coğrafiyası

Roza Əlizadə.Qafqazin fiziki cografiyasi.tarix coğrafiya 4 kurs

Roza Əlizadə Coğrafiya tarixinin metodikası 

Aftandil İskəndərov Dünya təsərüfatı

Aftandil İskəndərov Geomorfologiya

Avtandil İskəndərov D.İ.S.C

Arifə Əhmədli. Yaxın və Orta Şərq olkələri

Arifə Əhmədli. Əhali coğrafiyası

Arifə Əhmədli-Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası III kurs. Coğrafiya müəllimliyi

Cografiya III kurs

Coğrafiya tarixi

Geodeziya  və topoqrafiyanın əsasları. coğrafiya və tarix-coğrafiya müəllimliyi I kurs

Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları. Lətafət İsmayılova

Lətafət İsmayılova Regionların iqtisadi və sosial coğrafiyası.III kurs tarix-coğrafiya

Lətafət İsmayılova-LANDŞAFTŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI. III kurs tarix-coğrafiya

Lətafət İsmayılova. REGIONLAR. III kurs tarix-coğrafiya

Lətafət İsmayilova. dünya təsərrüfatı və əhali coğrafiyası. 

Lətafət İsmayilova. materiklərin fiziki coğrafiyası. 

Mehriban Süleymanova metrologiya və iqlimşünaslıq və hidrologiya tarix-coğrafiya IV kurs

Mehriban Süleymanova metrologiya və iqlimşünaslıq

Coğrafiya tarixi. Mehriban Süleymanova

Təvəgkül Sadiqov. Azərbaycanda turizmin inkişaf presprktivleri

Təvəgkül Sadıqov Az TİP

Təvəgkül Sadıqov BTC

Təvəgkül Sadıqov CTM

Təvəgkül Sadıqov. Kartoqrafiya

Ulduz Əliyeva Toponomika tarix coğrafiya IV

Ulduz Əliyeva Təbii fəlakətlər Coğrafiya müəllimliyi 4 kurs

Ulduz Əliyeva. Toponomika IV kurs coğrafiya müəllimliyi

X. Məmmədov. IV k. Cografiya. Su ehtiyatlarından kompleks istifadə

Xudu Məmmədov Türk dünyası tarix coğrafiya IV kurs

Xudu Məmmədov Ümumi yerşünaslıq Tarix coğrafiya, Coğrafiya I kurs, tarix coğrafiya III kurs

Xəlilov Semur coğ. I k.Geologiya

Kartoqrafiya

Sosial fənlər kafedrası

ASİM m – Sosial Proqramlar və xidmət mühazirələri

ASİM m- Sosial işin tədqiqat medotları

Asim MƏMMƏDOV Azərbaycanda Sosial Yardım Sistemi

Asim MƏMMƏDOV Sosial işdə tədqiqat metodları

Asim MƏMMƏDOV Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi

Asim MƏMMƏDOV Sosial işə giriş

Asim Məmmədov Sosial işin nəzəriyyəsi və təcübəsi-2

Asim MƏMMƏDOV Sosial siyasət

Asim Məmmədov Sosial-siyasi təhlil və lobbiçilik mühazirələri

SOSİAL VƏ İQTİSADİ MÜHİTİN SOSİAL İŞƏ TƏSİRİ- İsmayılov Ümid

UŞAQ, YENİYETMƏLƏRLƏ SOSİAL İŞ – müəl. Cəlilov Azər

Elnur Hacıyev Ahıllarla sosial iş

Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş təcrübəsi – Asim Məmmədov

Aygül İsgenderova- azdlıqdan məhrum olan azyaşlı uşaqlarla sosial iş

Aygül İsgəndərova. Əliliyi olan şəxslərlə sosial iş

İskəndərova Aygül. Sosial iş və ailə zorakılığı. Sosial iş IV kurs

Narkotik maddələr, spirtli içkilər və siqaretdən asılılıq- Aygül isgəndərova

Azerbaycan ve Avropa vetendasligi

Azərbaycan Respublikası və Huququn əsasları- Cavad Tağıyev

Azərbaycanda Sosial Yardım Sistemi

Beynəlxalq sosial is

Cəlilov Azər. Sosial iş IV kurs. Qaçqınlar və məcburi köckünlər

Cəlilov Azər. TƏHSİLDƏ SOSİAL XİDMƏT

Fəlsəfə və sosialogiya

Konstitusiya fənni üzrə mühazirələr

Multikultiralizm

Məntiq

Politologiya

Politologiya- Umid İsmayılov

Qloballasma ve Beynəlxalq sosial is

SOSİAL PROQRAMLAR VE XİDMETLER

Sosial iş təcrübəsinin etik prinsipləri – Ramazanova Qərənfil

Gendere giris- Ramazanova Qərənfil

Sosiologiya -Rafiq Eliyev

Umud İsmayılov. Sosial proqramlarin qiymetlendirilməsi. IV kurs sosial iş

Uzeyir Balakişiyev.Qloballaşma və Beynəlxalq sosial is

Davamlı insan inkişafı mühazirələri

Sosial fənlər kafedrasının sualları

QEYRİ PROFİL FƏNNLƏRİN MÜHAZİRƏLƏRİ

Afina Allahverdiyeva umumi pedaqogika

Elturan Yusifov – İqtisadiyyat Cografiya 3 kurs

Elturan Yusifov – İqtisadiyyat. Tarix muel 3, Tarix 2, Tarix-cog 2

Elturan Yusifov – İqtisadiyyat

Elturan Yusifov. İqtisadiyyat

Telli Cabbarova. Sosial psixologiya. Sosial iş I kurs

Leyla Həsənova pedaqoji psixologiya

Leyla Həsənova yaş  psixologiya

Leyla Həsənova Ümumi psixologiya

Mahmudova Mətanət. Nitq mədəniyyəti

Mulki Mudafiyə Cografiya II kurs

Mülki müdafiə Ələkbərova Zülfiyyə

Zülfiyyə Ələkbərova. Tibbi biliklərin əsasları

Tibbi biliklər və mülki müdafiə- Nəbiyeva Gülnarə

Zabitə Ələkbərova. Biocoğrafiya. Coğrafiya III , tarix-coğrafiya IV kurs

Zabitə Ələkbərova. Ekologiya

Ə.Allahverdiyev-Heyətin idarə edilməsi və supervizion. Sosial iş III kurs